Geriatrie _fysiotherapie_

Geriatrie fysiotherapie

Wat is een geriatriefysiotherapeut:

Een geriatriefysiotherapeut behandelt ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Daarvoor heeft hij/zij een gespecialiseerde opleiding gevolgd en zodoende kennis van ouderdomsaandoeningen en de daarbij behorende fysiotherapeutische behandeling. Doelstelling van de geriatriefysiotherapeut is om het lichamelijk functioneren op peil te houden en te verbeteren, zodat verdere achteruitgang voorkomen wordt. Hierdoor is het voor ouderen mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven in het dagelijkse leven.

Voor wie is de geriatriefysiotherapeut:

De doelgroep van de geriatriefysiotherapeut zijn ouderen, mensen met een hoge (biologische) leeftijd en/of complexe gezondheidsproblematiek. Bijvoorbeeld mensen met dementie, de ziekte van Parkinson, na een CVA (een herseninfarct), valproblemen met een botbreuk tot gevolg of na een nieuwe knie of heup operatie. De geriatriefysiotherapeut kan een oplossing zijn voor 55+ers waarbij door ouder worden of ziekte het lichamelijk functioneren niet meer optimaal is.

Wanneer wordt er een bezoek gebracht aan de geriatriefysiotherapeut:

Als het bewegen niet meer vanzelfsprekend is kunt u naar de geriatriefysiotherapeut gaan. Bijvoorbeeld als u klachten ervaart doordat de conditie verminderd is, uw kracht verminderd is of als u weleens last hebt van het evenwicht. Andere voorbeelden zijn problemen met lopen, fietsen, traplopen, wassen, aankleden, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby’s. 

De behandeling van de geriatriefysiotherapeut:

Bij de behandeling staan de problemen van de patiënt centraal. Er wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. In de meeste gevallen bestaat het behandelplan uit oefentherapie. Hierbij valt te denken aan looptraining, kracht training, coördinatietraining, oefenen met traplopen, lopen in en om huis oefenen, opstaan en gaan zitten oefenen etc. Dit alles wordt speciaal op het niveau van de cliënt afgestemd, zodat de behandeling goed vol te houden is.

met dank aan informatie van deze site: www.nvfgnet.nl/geriatriefysiotherapie

””